تجاوز جنسی - وکیل پزشک راستین

پرده بکارت – معاینات تخصصی زنان – تجاوزات جنسی

پرده بکارت: در شکاف بین لابیامینورها و دهلیز واژن قرار دارد که پرده یا چین غشایی نازکی چسبیده به دور تا دور واژن می باشد و در مقاربت واژینال این پرده غشایی پاره می شود. پرده بکارت یا هایمن در سنین پایین تر سطحی است و با رشد لابیاماژور و لابیامینور (با افزایش سن) عمقی تر می شود و براساس شکل، قوام و ضخامت انواع مختلفی دارد.

الف) Imperforated hymen پرده بکارت بدون سوراخ که معمولا در سنین بلوغ بدلیل تاخیر در پریود (عدم امکان خروج خون) و منجر به تجمع خون در خلف آن تشخیص داده شده و جهت خروج خون ناشی از پریود ناچارا با برش جراحی توسط پزشک شکافی در آن ایجاد می شود.

ب) Anularis hymen (حلقوی) که دور تا دور واژن قرار گرفته و با توجه به سوراخ وسط آن انواعی شامل حلقوی کنگره دار، زبانه دار، هلالی، پل دار و … دارد و گاه نیز از نوع حلقوی قابل ارتجاع است که رابطه جنسی منجر به پارگی آن نخواهد شد و معمولا در اثر زایمان طبیعی پارگی آن ایجاد می شود و البته با توجه به چین های واژن و رینگ پرده و لبه آن دخول یا عدم دخول به واژن توسط متخصصین پزشکی قانونی قابل ارزیابی است.

ج) Labiformis hymen : دو نوار هلالی در طرفین واژن که در انتهای توالی خلفی به هم متصل شده و گاها اتصال خلفی ظریف است.

د) Cribriformis hymen هایمن غربالی (دارای چند سوراخ)

 

شایع ترین نواحی پارگی پرده بکارت از ساعت 3 تا 9 در وضعیت ژنیکولوژیک است. بندرت تصادفات و ضربات ناشی از سقوط نیز منجر به پارگی پرده بکارت می شود که اکثرا همراه با آسیب به نواحی تناسلی یا استخوان های لگن می باشد.

تجاوزات جنسی و اعمال منافی عفت

هتک عفت فردی

قربانیان هتک عفت فردی اغلب کودکان و مرتکبین آن منحرفین جنسی یا پیرمردان و افراد دارای ضعف جسمانی می باشند که توانایی رابطه جنسی طبیعی را ندارند.

هتک عفت عمومی

نظیر انجام رابطه جنسی در ملاء عام، نشان دادن ناحیه ژنتیال در ملاء عام و … می باشد.

هتک ناموس

هتک ناموس یا تجاوز به عنف برقراری رابطه جنسی بدون رضایت است که اثبات آن نیاز به برقراری سه ضلع مثلث هتک ناموس دارد. سه ضلع این مثلث دخول، اعمال زور و عدم رضایت قربانی می باشد.

جهت تشخیص تجاوزات جنسی نمونه برداری از واژن و … و ارزیابی آزمایشگاهی در زمان خاص پس از رابطه جنسی کمک کننده می باشد. ضمنا هتک عفت فردی، هتک عفت عمومی و هتک ناموس هر یک از نظر قوانین مجازات اسلامی دارای مجازات های خاصی از تعزیر، شلاق تا اعدام (در تجاوزات جنسی) می باشد.

موسسه حقوقی پزشکان قانونی و وکلای راستین در این حوزه آماده ارائه مشاوره می باشد.