مقالات

مصادیق تقصیر پزشکی

مصادیق تقصیر پزشکی

لازمه احراز مسئولیت و اعمال مجازات در جرایم غیر عمدی وجود تقصیر پزشکی یا همان شبه عمد بودن فعل یا ترک فعل است. تنها با ارتکاب عمل مادی نمی توان کسی را در معرض مسئولیت و مجازات قرار داد. مگر اینکه فرد در انجام عمل مرتکب تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی،ت عدی یا تفریط شده باشد تا مستحق مجازات شود.

انواع مصادیق تقصیر پزشکی

در این مقاله به تشریح و توضیح مصادیق تقصیر پزشکی می پردازیم که عبارت است از:

گفتار اول: بی احتیاطی

منظور از بی احتیاطی آن است که شخص بدون توجه به نتایج عملی که از لحاظ عرف قابل پیش بینی است، اقدامی را مرتکب شود که منتهی به قتل یا صدمات بدنی یا خسارت بر کسی شود.

برای مثال پزشک با ناآگاهی از سالم بودن وسایل رادیولوژی مبادرت به عکس برداری کرده یا بدون توجه به اینکه وسایل لازم برای جراحی آماده است، اقدام به عمل جراحی می کند.

ممکن است نتیجه حاصل از دستگاه رادیولوژی ناسالم منجر به سوختن بیمار در نتیجه بی احتیاطی و بودن اشعه در محل کار شود و نتیجه آماده نبودن وسایل جراحی چه بسا موجب مرگ بیمار یا درست انجام نشدن جراحی خواهد بود. در این صورت هم پزشک جراح و هم رادیولوژیست علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری هم خواهند بود و تقصیر پزشکی اتفاق افتاده است.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله آشنایی با انواع خطای پزشکی پیشنهاد می شود.

قصور پزشکی

آنچه مسلم است اینکه شاکی در حین اقامه دعوی مبنی بر سهل انگاری حرفه ای باید ادعای خود نسبت به تقصر پزشکی را طبق اصول زیر با قرائن کافی کند.

  1. عمل یا اعمالی را که در تعریف بی احتیاطی می گنجد، ثابت کند.
  2. رابطه علیت بین عمل فوق و آسیب را اثبات کند.
  3. کیفیت مسامحه را مشخص نماید

موسسه وکیل پزشک راستین با بهرمنده از وکلای متخصص در جرایم پزشکی و استفاده از متخصصان و پزشکان با بیش از 25 سال سابقه در حوزه پزشکی قانونی مسیر اثبات دعاوی پزشکی و تقصیر پزشکی را برای شما هموار می کند.

گفتار دوم: بی مبالاتی

بی مبالاتی یعنی عدم انجام عملی که وظیفه و تکلیف شخص است و قانون آن را مشخص کرده است. مانند پرستاری که وظیفه وی مراقبت از بیمار است و بیمار نیاز به تنفس مصنوعی دارد، ولی پرستار از دادن تنفس مصنوعی خودداری می کند، در نتیجه بیمار فوت می کند. به این ترک فعل در  عالم حقوق «بی مبالاتی» می گویند.

برای اثبات بی مبالاتی و این نوع تقصیر پزشکی چهار شرط لازم و ضروری است:

  1. وظیفه بر عهده پرسنل بهداشتی باشد.
  2. عملکرد نامناسب و نارسایی در انجام وظیفه در حد استاندارد
  3. وقوع آسیب برای بیمار
  4. آسیب وارده به بیمار از بی مبالاتی شخص متهم به قصورناشی شده باشد

مهم: اثبات موارد فوق برای احقاق حق بیمار یا اولیای دم امری تخصصی است و نیاز به اطلاع کامل از امور پزشکی و حقوقی دارد. استفاده از وکیل متخصص در جرایم پزشکی می تواند راهگشای آسیب دیگان از جرایم پزشکی باشد.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله قصور پزشکی در جراحی پلاستیک پیشنهاد می شود.

گفتار سوم: عدم مهارت

عدم مهارت به ناتوانایی علمی و عملی پزشک برای انجام امور مربوط به خود است. مهارت یک پزشک کارایی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که به عهده می گیرد و عدم مهارت نمی تواند رافع مسئولیت برای قصور پزشکی باشد.

گفتار چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی

نظامات دولتی به دو دسته تقسیم می شود.

اول: نظامات عام که همه افراد جامعه را در برمی گیرد.

دوم: نظامات خاص مربوط به صاحبان حرفه های مختلف که تخصصی می شود.

در مورد پزشکان این نظامات شامل قوانین و آیین نامه های نظام پزشکی و دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه های مراکز علمی و درمانی است.

در عدم رعایت نظامات دولتی صرف تقصیر پزشکی موجب مسئولیت کیفری نمی شود، بلکه باید بین عدم رعایت نظامات دولتی و صدمه وارده رابطه علیت وجود داشته باشد.

مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی شرط معافیت پزشکان و جراحان است.

برای آگاهی بیشتر مطالعه مقاله 5 ترفند رایج بیمارستان برای دعاوی قصور پزشکی پیشنهاد می شود.

مشاوره حقوقی

گفتار پنجم: تفریط در امور پزشکی

تفریط در امور پزشکی به این معناست که هرگاه پزشک و کادر درمان در انجام وظایف خود کوتاهی کنند و این کوتاهی موجب خسارت بدنی یا مالی بیمار شود، تشخیص تفریط بر عهده پزشکی قانونی و علوم پزشکی خواهد بود. با دریافت مشاوره از متخصصان پزشکی قانونی می توانید پیش بینی کنید که اعلام شکایت از پزشک یا کادر درمان مثمر ثمر خواهد بود یا خیر؟

گفتار ششم: تعدی در امور پزشکی

ماده 151 قانون مدنی مقرر می دارد که تعدی تجاوز نمودن از حدود متعارف نسبت به مال یا حق دیگری است.

تعدی در امور پزشکی به آن معناست که پزشک یا کادر درمان از حدود اذن یا متعارف برای معالجه بیمار خارج شوند که این نوعی تجاوز به حقوق بیمار است که در صورت توجه ضرر و خسارت بدنی پزشک یا کادر درمان مسئول خواهند بود.

مشاوره با وکیل پزشکی درباره تقصیر پزشکی

گاهی پیش می آید که پزشک یا کادر درمان تمامی قوانین و مقررات را رعایت کرده، ولی توسط بیمار یا اولیا دم مورد شکایت واقع می شود.

وکیل پزشک راستین با حضور وکلای متخصص در حوزه جرایم پزشکی و بهره مندی از حضور پزشکان متبحر و متخصص در حوزه پزشکی قانونی می تواند یاری بخش پزشکان و کادر درمان باشد.

همچنین گاهی حقی از بیمار ضایع و آسیبی متوجه وی می شود که به علت عدم آگاهی به قوانین از احقاق حق خود باز می ماند، وکلای راستین با تسلط کامل بر جرایم پزشکی برای احقاق حق در کنار شما خواهند بود.

مشاوره حقوقی با وکلای راستین

موسسه حقوقی پزشکان قانونی و وکلای راستین آماده ارائه مشاوره در زمینه طرح دعاوی، تدوین لوایح و دفاعیه در حوزه قصور پزشکی و خدمات تخصصی در این زمینه به پزشکان و کادر درمان و سایر موارد حقوقی است.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *