فسخ نکاح

یکی از راه های انحلال عقد نکاح فسخ آن است.در قانون مدنی به منظور جلوگیری از آسیب و ضرر یکی از طرفین، فسخ نکاح پیش بینی شده است و شرایط مربوط به آن در قانون مشخص گردیده است.

هر چند که به طور کلی با توجه به اینکه عقد نکاح و ازدواج عقد خاص محسوب می شوددر مورد امکان فسخ در آن بسیار سخت گیری شده و نمی توان خیار فسخ قراردادی برای آن درج و پیش بینی نمود و صرفاً تحت شرایط محدود قانونی مثل تدلیس و بعضی عیوب امکان فسخ نکاح وجود دارد.

فسخ نکاح - موسسه حقوقی وکلای راستین

مزیت های فسخ نکاح نسبت به طلاق

مزیت عقد نکاح فسخ نسبت به طلاق به عنوان روش دیگر انحلال نکاح، منوط نبودن آن به تشریفات خاص است و در برخی مواقع زمانی که طلاق مجاز نیست (مثل عادت یا نفاس) فسخ میتواند محقق شود.

در فسخ نکاح اجازه دادگاه برای فسخ لازم نیست و پیش از فسخ مراجعه به دادگاه الزام ندارد.

فسخ نکاح حقی است که برای هر دو طرف پیش بیی شده است و مثل طلاق مختص مرد نیست.

مطالبه مهریه در فسخ نکاح با طلاق متفاوت است.

وقوع فسخ عقد قرارداد هرچند بار که رخ بدهد موجب حرمت زن و شوهر نمی شود.

وقوع فسخ عقد در ماده 1120 تا 1128 قانون مدنی پیش بینی شده است.

موارد فسخ نکاح از سوی زوجه

عیوبی که در مرد مانع از ایفای وظایف زناشویی او شود من جمله :

عنن (به شرط انکه بعد از یک سال از تاریخ رجوع زوجه به دادگاه رفع نشود)

حضاء (اخته یا فقدان علائم رجلیت)

مقطوع بودن آلت تناسلی

موارد فسخ نکاح از سوی زوج

قرن

جذام 

برص(لکه های پوستی)

افضا

زمین گیری (نابینایی هر چشم)

نکات مهم فسخ نکاح

به موارد قبل باید جنون را نیز اضافه کرد که اعم از مستمر یا ادواری برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند.

نکته مهم این است که در خصوص زوجه اگر جنون پس از عقد رخ دهد زوج حق فسخ نخواهد داشت.

عنن در مرد اگر پس از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ زوجه است اما سایر عیوب در مرد یا زن باید در زمان عقد نکاح وجود داشته باشد تا حق فسخ ایجاد کند.

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به مشکلات فوق باشد، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

نکته مهم دیگر این است که هرگاه صفت خاصی برای یکی از طرفین شرط شده باشد (شرط صفت ) و بعد از عقد مشخص شود که طرف فاقد آن وصف است طرف مقابل (مشروط له) حق فسخ خواهد داشت خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.(تدلیس یا فریب)

فسخ نکاح - موسسه پزشکی قانونی و وکلای راستین

فسخ نکاح عمل یک طرفه است و فاقد تشریفات خاص می باشد. هر عمل یا لفظی که دلالت بر فسخ کند موجب وقوع آن میگردد. اما ثبت رسمی فسخ نکاح الزامی است.

باید پس از اعلام فسخ به طرف به دادگاه مراجعه نموده و پس از صدور حکم فسخ نکاح را در دفاتر رسمی ثبت نماید. در خصوص مهریه بعد از نزدیکی زوجه مستحق آن است و قبل از نزدیکی مستحق مهریه است مگر فسخ در اثر عنن باشد که تمام مهر مستقر می شود.