سقط جنین - وکیل پزشک راستین

سقط جنین

سقط جنین شامل انواع موارد زیر است:

سقط خودبخودی :

که علیرغم میل مادر سقط اتفاق می افتد که علل مختلف شامل بیماری های مادر (عفونت، اختلال هورمونی مادر، اختلال ساختاری رحم (ناهنجاری رحمی)، اختلالات جنین (اختلال ژنتیکی جنین و ناهنجاری های کروموزومی و …)، اختلالات جفت (نارسایی جفتی و …) دارد.

سقط قانونی یا درمانی :

که با مجوز سازمان پزشکی قانونی صادر می شود و جهت صدور این مجوز سن بارداری باید کمتر از 19 هفته باشد و در صورتی که ادامه بارداری باعث مخاطرات جانی مادر شود و یا ناهنجاری های جنین که با حیات منافات داشته یا باعث عسر و حرج مادر شود.

سقط تروماتیک یا ضربه ای :

که در اثر ضربه ناشی از تصادفات یا درگیری به ناحیه شکم و تناسلی به وقوع می پیوندد و افتراق آن از سقط خودبخودی و سایر علل سقط بسیار مهم است.

سقط جنایی :

 انجام سقط عمدی توسط مادر با استفاده از دارو یا دستکاری و یا کورتاژ غیرقانونی.

موسسه حقوقی پزشکان قانونی و وکلای راستین آماده ارائه مشاوره درخصوص سقط جنین مرتبط با ضربه و تدوین لایحه و پیگیری دعاوی در این حوزه می باشد.