رابطه نامشروع

افراد بالغی که بدون علقه زوجیت روابطی خارج از چهارچوب شرع و قانون با هم داشته باشند، مرتکب رابطه نامشروع شده اند. علقه زوجیت بدین معنی است که زن و مرد با خواندن صیغه محرمیت به عقد نکاح یکدیگر درآیند. انجام اعمالی مانند تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (هم بستری)، دست دادن و … که متعارض با نظم و عفت جامعه باشند جزو روابط نامشروع هستند.

روابطی از قبیل دوستی دختر و پسر نامحرم باهم، ارتباط تلفنی، اینترنتی یا مجازی آنها، قرار ملاقات هایی از قبیل قرار کافی شاپ، قدم زدن در پارک که منافی عفت باشند نیز جزو روابط نامشروع محسوب می شوند.

در حالت کلی رابطه نامشروع عبارت است از ارتباطات جسمی یا حتی کلامی با محتوای غیر قانونی و غیر شرعی که به زنا نرسد. تشخیص روابط نامشروع برعهده مرجع قضایی است و معیار او برای این تشخیص، عرف است. چنانچه طی بررسی مراجع قضائی، روابط زن و مرد نامتعارف باشد نامشروع شمرده می شود

انواع روابط نامشروع

رابطه نامشروع مادون زنا

طبق ماده 637 موجود در قانون مجازات اسلامی روابطی فیزیکی که به مواقعه (رابطه جنسی) ختم نشود، نظیر بوسه، بغل، یا همبستری روابط نامشروع نامیده می شوند. اعمالی غیر فیزیکی نظیر چشمک زدن، لبخند زدن از روی شهوت جزو روابط نامشروع محسوب نمی شوند.

رابطه نامشروع منجر به زنا

روابطی که بین دختر و پسر نامحرم شکل می گیرد و در نهایت منجر به رابطه جنسی می شود، رابطه نامشروع منجر به زنا محسوب می شود.

تجاوز به عنف

برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، زنای به عنف (تجاوز) محسوب می شود. مجازات تجاوز، اعدام است. نکته: اگر زنای به عنف در ارتباط با دختر باکره باشد، مجازات مرتکب علاوه بر اعدام، پرداخت مهر المثل یا ارش البکاره است.

حقوق قربانی تعرض جنسی

قربانیان جرائم تعرض جنسی (حتی اگر تعرض منجر به زنا یا لواط نشده باشد) می توانند علیه تعرض‌ کنندگان شکایت نمایند. باید دانست که هیچ گونه مجازاتی شامل حال قربانی نخواهد شد.

روابط نامشروع - مراحل شکایت کیفری و حقوقی

مراحل شکایت کیفری و حقوقی

تماس با وکیل مجرب

تنظیم شکوائیه توسط وی

– پیگیری شکایت و مراجعه به دادگاه توسط وکیل با در دست داشتن مدارک شناسایی شاکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

– ارائه شاهد معتبر، مدارکی از قبیل فیلم و عکس و پرینت مکالمات

– اقامه دعوی رابطه نامشروع می تواند به صورت حقوقی از طریق دادگاه خانواده یا به صورت کیفری و از طریق دادسرا باشد. در شهر تهران دادسرای ارشاد به این منظور معین شده است. اما در سایر شهر ها این شکایت همانند دیگر جرائم کیفری، در دادسرا پیگیری می شود.

نکات مهم و قابل توجه

رابطه نامشروع تنها منوط به رابطه جنسی نیست. بلکه ارتکاب کاری خلاف عفت عمومی جامعه نظیر بی حجابی، رابطه نامشروع محسوب می شود.

ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن متاهل، در حق دریافت مهریه وی بی تأثیر بوده و این حق از وی ساقط نمی شود.

ارتکاب رابطه توسط زن متاهل، حق ارث وی را از جانب شوهر ساقط نمی کند.

تعیین تکلیف حضانت فرزند در حالتی که زن مرتکب رابطه نامشروع شده، بر عهده قاضی و بنابه مصلحت فرزند خواهد بود.

ترک خانه و زندگی مشترک توسط زن و سکونت در محلی دیگر و در عین حال ارتکاب رابطه نامشروع توسط وی، منجر به دریافت اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به مرد می شود و زن به دلیل ازدواج مجدد شوهرش حق طلاق نخواهد داشت.

ارتکاب رابطه نامشروع توسط زن متاهل، منجر به حصول حق طلاق به مرد می شود و در صورتی که زن حق طلاق داشته باشد، این حق از وی ساقط می شود.

ارتکاب رابطه توسط زن متاهل، حق دریافت نفقه گذشته را از وی ساقط نمی کند.

ارتکاب رابطه توسط مرد متاهل، منجر به حصول حق طلاق به زن می شود.

طلاق بدون علت زن توسط مرد، منجر به پرداخت نصف اموال و اجرت المثل از جانب مرد به زن خواهد بود.

تحت تعقیب قرار دادن ارتکاب اعمال منافی عفت توسط زن و مرد در حریم خصوصی خود و با رضایت هر دو آنها، ساده نبوده و مراجع قانونی مجاز به تحقیق در خصوص آنها نیستند.