خانواده و زناشویی

مجموعه قوانین و مقرراتی که ناظر به تنظیم روابط خانواده است، حقوق خانواده را تشکیل می دهد.

حقوق خانواده اصولا روابطی مثل ازدواج ، طلاق، فسخ نکاح و مسائل مالی مربوط به آن‌ها را پوشش می دهد.

خانواده به هر شکلی که باشد دارای قوانینی است که اغلب افرد از آن آگاه نیستند به همین دلیل در هنگام بروز مشکلات با سردگمی مواجه می شوند و نیاز به وکیل خانواده دارند.

موسسه حقوقی ما در تمامی زمینه های حقوق خانواده و زناشویی می تواند به شما عزیزان مشاوره ارائه دهد.

خانواده و زناشویی - موسسه حقوقی راستین

عمده فعالیت های موسسه حقوقی وکلای راستین در زمینه خانواده و زناشویی شامل موارد زیر می شود :

مهریه

نفقه زوجه ، اجرت المثل ، شرط تنصیف دارایی

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست مرد ، طلاق توافقی

حضانت فرزندان

نفقه فرزندان

ارث

وصیت

نکاتی در خصوص حقوق خانواده ارائه می گردد:

خانواده و زناشویی - شرایط اشتغال زوجه

نکاتی در خصوص اشتغال همسر (زوجه) در حقوق خانواده :

در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این امر در دادگاه ثابت شده باشد. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر و موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد .

خانواده و زناشویی - عدم تمکین

نکاتی در خصوص تمکین :

آثار عدم اجرای حکم تمکین توسط زوجه این است که حق او را نسبت به دریافت نفقه ثابت می‌کند. تمکین دو نوع است: تمکین عام : یعنی پذیرفتن ریاست مرد و اطاعت از او. تمکین خاص : یعنی رابطه زناشویی (مباشرت). در خصوص تمکین زن از مرد و همچنین بررسی تهیه وسایل زندگی در شهر همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد.

خانواده و زناشویی - فسخ نکاح و مطالبه جهیزیه

نکات فسخ نکاح و مطالبه جهیزیه :

در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح کند یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را مخفی نماید پس از عقد آشکار شود زن میتواند به عنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخ نکاح نماید. زن می تواند به موجب دادخواست استرداد جهیزیه خود را از دادگاه بخواهد البته برای اثبات اقلام جهیزیه سیاهه جهیزیه که به امضای شوهرش رسیده باشد یا شهادت شهود یا اقرار شوهر یا فاکتور خرید لازم است .

نکاتی در خصوص عقد موقت در حقوق خانواده :

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد بنابراین تعبیر صیغه ۹۹ ساله نیز حکایت از عقد موقت دارد.

در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نمایند زن می‌تواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح با الزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

با اثبات موارد عسر و حرج در ازدواج موقت نیز می‌توان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت و در صورت میسر نشدن آن حکم به انحلال زوجیت صادر نمود.

در صورتی که اختلاف حاصل شود که عقد دائم است یا عقد موقت است اصل بر این است که عقد دائم است .

از آثار عقد موقت ارث نبردن طرفین از یکدیگر تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است ولازم به ذکر است شرط نفقه می‌توان کرد اما شرط ارث بری خیر.

نکاتی درباره حضانت و مهریه :

حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده و هر یک از زوجین می توانند این حق را به دیگری واگذار نماید.

حضانت فرزندان تا7 سالگی با مادر وپس از آن دختر تا 9 سالگی با پدر وسپس به انتخاب او. وهمچنین حضانت پسر از7 تا 15 با پدر وسپس به انتخاب پسر است.

مهریه در هر شرایطی مگر با ( فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی ) به زن تعلق می گیرد حتی اگر زن تمکین کرده ویا مرتکب خیانت و….. شده باشد.

بابت مهریه نیز میتواند حقوق همسر حساب‌های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف نماید در صورت عدم توان برای پرداخت یکجای مهریه مرد می تواند در خواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید و میزان اقساط مهریه با توجه به اوضاع و احوال و میزان توان مرد تعیین می‌گردد .

نکاتی در خصوص نفقه :

پرداخت نفقه فرزندان تکلیف پدر بوده و نمی‌توان این حق را از خود ساقط کند.

نفقه : یعنی همان نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل لباس غذا اسباب منزل و هزینه درمان و بهداشت .

اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد در یک همچین مربوط می‌شود و زن مستحق نفقه خواهد بود . در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه مراجعت ندهد نمی‌تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند نمی‌تواند از قاعده نشوز استفاده نماید .

نشوز : یعنی تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر وانجام وظایف زناشویی

خانواده و زناشویی - نفقه

در صورت بروز اختلافات و مشکلات خانوادگی می توانید از مشاوره های آنلاین و 24 ساعته وکیل امور خانواده بهره مند شوید و می توانید از موسسه حقوقی وکلای راستین هم مشاوره دریافت کنید.